Διαστασιολόγιο

Διαστασιολόγιο

New

  • Ετικέτες Θερμικής Μεταφοράς: Ετικέτες χάρτινες που τυπώνονται με τη χρήση μελανοταινίας wax.
  • Ετικέτες Θερμικές : Ετικέτες χάρτινες  που τυπώνονται χωρίς μελανοταινία ( μόνο με τη θερμότητα της κεφαλής του εκτυπωτή).
  • Ετικέτες PP/PE: Ετικέτες πλαστικές που τυπώνονται με τη χρήση ειδικής μελανοταινίας wax-wax resin.
  • Ετικέτες Silver Matte: Ετικέτες μεταλλικές που τυπώνονται με τη χρήση ειδικής μελανοταινίας wax-wax resin.

Διαθέσιμες διαστάσεις ετικετών σε όλους τους τύπους χαρτιού.

Η τιμές καθορίζονται από την ποσότητα.

Κόστος ανα χιλιάδα.